หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
บริหารส่วนตำบลป่าอ้อตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอลานสักประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี 63 กิโลเมตร ในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3438 และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 363 กิโลเมตร ตำบลป่าอ้อมีพื้นที่ทั้งหมด 34,022 ไร่ หรือ 68.83 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทำการเกษตร 31,094 ไร่ หรือ 49.75 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประชากรทั้งสิ้น 7,365 คน แยกเป็น

ชาย 3,724 คน คิดเป็นร้อยละ 50.56

หญิง 3,641 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 107 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลานสัก และตำบลประดู่ยืน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งนางาม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลระบำ  
 
 
ประเภทของการประกอบอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

เกษตรกรรม (ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ฯลฯ)

เลี้ยงสัตว์

รับจ้าง

ค้าขาย

รับราชการ
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง และภูเขาสภาพดินเป็น ดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกพืช และการปศุสัตว์
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเขาฆ้องชัย 345 341 686 193  
2   บ้านเขาวง 276 239 515 136
  3   บ้านคลองชะนีบน 359 326 685 189  
4   บ้านเขาน้ำโจน 415 403 818 218
  5   บ้านป่าอ้อ 406 375 781 263  
6   บ้านซับป่าพลู 582 599 1,181 340
  7   บ้านคลองชะนีล่าง 404 419 823 226  
8   บ้านซับป่าพลูใหม่ 184 188 372 98
  9   บ้านป่าอ้อเหนือ 200 186 386 100  
10   บ้านเขาไม้นวน 273 294 567 150
  11   บ้านเนินม่วงพัฒนา 280 271 551 125  
  รวม 3,724 3,641 7,365 2,038
 
**(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555)**