หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายส้มกรุ่น เสือพุก หมู่ที่ 11 บ้านเนินม่วงพัฒนา ถึงเขตบ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบริการประชาชน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (1-31 ธ.ค.66) (จำนวน 19 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (1-31 ธ.ค.66) (จำนวน 19 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านป่าอ้อเหนือ ตำบลป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายส้มกรุ่น เสือพุก หมู่ที่ 11 บ้านเนินม่วงพัฒนา ถึงเขตบ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเขาฆ้องชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72