หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาฆ้องชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้าง่ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านเขาฆ้องชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27