หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.38-010บ้านคลองชะนีล่าง ถึง บ้านคลองชะนีบน(สมอทอง) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหมู่ที่ 7 บ้านคลองชะนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 4029 ถึง วัดไร่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาฆ้องชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับใช้รับประทานอาหารเด็กอนุบาล จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างปูกระเบื้องและพื้นทางเดินรอบนอกอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ผิวเมลามีน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อชุดโคมไฟถนน(โคมคู่) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30