หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านเขาฆ้องชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่ที่ 7 บ้านคลองชะนีล่างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา พร้อมประตูเข้า-ออก จำนวน 2 ช่อง หมู่ที่ 7 บ้านคลองชะนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเตรียมความพร้อมและกิจกรรมกลุ่มหรือใช้รับประทานอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๖๐x๑๒๐ ซม. จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการเรียงหินรอบแพสูบน้ำประปาหมู่ 11 บ้านเนินม่วงพัฒนา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงระดับศรีษะ จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14