หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 5,6,10 ตำบลป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อ จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างวางท่อคสล.พร้อมคืนสภาพผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวง จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาฆ้องชัย จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22