หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการเรียงหินรอบแพสูบน้ำประปาหมู่ 11 บ้านเนินม่วงพัฒนา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างรถบัสโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี ขนาดยาว 68 เมตร สูง 1.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตูรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านคลองชะนีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดีย จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 14