หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี ขนาดยาว 68 เมตร สูง 1.50 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตูรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านเนินม่วงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเตรียมความพร้อมและกิจกรรมกลุ่มหรือใช้รับประทานอาหารสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูข้างสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเขาไม้นวน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.)ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 14