หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านเขาวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาฆ้องชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองชะนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 14