หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
   
 
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
 
 
อบต.ป่าอ้อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งธนาคารขยะ [ 25 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 31 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเ [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 82 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ดำเนินการออกสำรวจและบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประ [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 49 
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 81 
การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 82 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 91 
ประกาศและประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 331 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 65 
ประกาศผลการนับคะแนน [ 30 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 136 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 102 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 132 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 119 
ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ(แทนตำแหน่งว่า [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 91 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box [ 18 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 3 
รายงานการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรายไตรมาสที่2 (ม.ค-มี.ค 67) [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 12 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคลองชะนีบน สายจาก [ 21 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 23 
 
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 92 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 22 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
แจ้งปะชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
เเจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด่วนที่สุด [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 32 
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 37 
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 40 
ข้อสังเกตการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 96 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 140 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 94 
 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 41 
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 88 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 73 
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 85 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1652  [ 22 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (22 ก.พ. 2567)    อ่าน 59  ตอบ 1  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (29 มี.ค. 2566)    อ่าน 267  ตอบ 1  
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 921  ตอบ 1  
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 ก.ค. 2564)    อ่าน 873  ตอบ 1  
ทะเบียนพาณิชย์ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 724  ตอบ 1  
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบคำร้องทั่วไป
(ขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค)
แบบคำร้องทั่วไป
/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

facebook
อบต.ป่าอ้อ

facebook
อบต.ป่าอ้อ
อบต.ป่าอ้อ