หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
   
 
 
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
 
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเ [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ดำเนินการออกสำรวจและบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประ [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 35 
การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศและประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 297 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลการนับคะแนน [ 30 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 86 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 82 
ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ(แทนตำแหน่งว่า [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 9 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 85 
ประชาสัมพันธ์การร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 97 
 
 
รายงานการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาสที่1 งบประมาณปี67 [ 11 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 27 
รายงานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค 66-ก.ย 66) [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 78 
รายงานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย-มิ.ย66) [ 10 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
 
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัลกฎหมายมลพิษน้ำ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมการเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 37 
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 41 
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 45 
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนมกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 67 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 41 
แจ้งการปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 66 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุฯ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 11 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 89 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 138 
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Center (NLC) [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 54 
โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 74 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 129 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (22 ก.พ. 2567)    อ่าน 5  ตอบ 1  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (29 มี.ค. 2566)    อ่าน 218  ตอบ 1  
การอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 856  ตอบ 1  
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (20 ก.ค. 2564)    อ่าน 823  ตอบ 1  
ทะเบียนพาณิชย์ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 670  ตอบ 1  
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบคำร้องทั่วไป
(ขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค)
แบบคำร้องทั่วไป
/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ป่าอ้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

facebook
อบต.ป่าอ้อ

facebook
อบต.ป่าอ้อ
อบต.ป่าอ้อ