หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่่ ๑ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของบุคลากร [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)