หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
นายสุวรรณ คูณป้อง
กำนันตำบลป่าอ้อ
กำนัน ม.9 /0937926029
 
 


นายสมเกียรติ ฉวีชาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
0904573423


นายชาลี พันธ์วิเศษ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
0872014891


นายเข็มเพ็ชร แซ่ตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
0840734756


นายหฤทัย ประสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4
0895645452


นายชัยรัตน์ มธุรส
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
0856006715


นายกฤษฎางค์ เหม็งศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
0810110719


นายอุทัย พันธุ์ยี่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
0872010460


นายมานพ นวลฉวี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
0862111283


นายธรรมศักดิ์ อภัยนุช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
0899579497


นายสมบูรณ์ ภู่พันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
0861598129