หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
รายงานการประชุมพนักงาน
   
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภา๒๕๕๘พันธ์ [ 15 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖ [ 17 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)