หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย  
 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ี 31 มกราคม พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 15.58 น. โดย คุณจิตติมา โกมล

ผู้เข้าชม 51 ท่าน