หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม
 
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม  
 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ นำโดยนางสาวสุนันทา ทวีผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ร่วมกันใส่ผ้าไทย นุ่งซิ่น ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต ร่วมวงรับประทานอาหารกลางวัน  เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต หรือภาชนะจักรสานแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการนุ่งซิ่น ส่วมผ้าไทยพื้นเมือง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม เป็นโครงการที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุทัยธานีเห็นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยเน้นการลดขยะที่ต้นน้ำด้วยการหันมาใช้ตะกร้าและปิ่นโตแทนถุงพลาสติกและโฟม

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 13.36 น. โดย คุณจิตติมา โกมล

ผู้เข้าชม 299 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X