หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ โดยมีหัวข้อหลักที่สำคัญคือการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั้นกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 16.50 น. โดย คุณจิตติมา โกมล

ผู้เข้าชม 137 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X