หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
 

เมื่อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล พัฒนากรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อทุกหมู่ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)ตลอดจนรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 16.40 น. โดย คุณจิตติมา โกมล

ผู้เข้าชม 52 ท่าน