หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ โดยนายชนะ  จุฬานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ได้วางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเป็นการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
    จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตในวีนที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ.บริเวณห้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายชนะ จุฬานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. โดย คุณสุนันทา ทวีผล

ผู้เข้าชม 54 ท่าน