หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
การขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม  2566 เวลา 15.00 น นายชนะ จุฬานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ได้ประชุมอบรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ในการติดตามการดำเนินงานและข้อราชการสั่งการต่างๆ ในการนี้ได้เน้นย้ำข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น รวมถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมข้าราชการพนักงานที่ควรทำและไม่ควรทำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 11.12 น. โดย คุณสุนันทา ทวีผล

ผู้เข้าชม 34 ท่าน