หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและพนักงาน  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ภายหลังจากที่ นายชนะ จุฬานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อก่อนเข้าปฏิบัติหน้าเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ดังนี้
            1.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส่
            2.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
            3.บริการประชาชนด้วยวาจาสุภาพและไม่เลือกปฏิบัติ
การปฏิบัติงานตามระเบียบราช่การ โดยกำหนดการประกาศขาดลามาสายของข้าราชการและพนักงาน และการปฏิบัติว่าด้วยระเบียบการลา ร่วมถึง มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 08.35 น. โดย คุณสุนันทา ทวีผล

ผู้เข้าชม 115 ท่าน