หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

 
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสียงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน  
 

    ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรง อาจเป็นสาเหตุให้อาคารบ้านเรือนของราษฏรได้รับความเสียหายและป้ายโมษณาขนาดใหญาที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือป้ายเก่าชำรุดล้มลง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตลอดจนทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ
     จังหวัดอุทัยธานี จึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แจ้งเตือนประชาชนให้สอดล่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและดำเนินการสอดส่องดูแลป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่เข้าข่าย ซึ่งอาจมีโครงสร้างชำรุดบกพร่องไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ขอแจ้งเตอนประชาชนสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากพายุฤดูร้อน ดังนี้
      - ดูแลบ้านเรือน ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาต้องยึดแน่นกับโครงหลังคา
      - ตรวจดูสิ่งต่างๆที่สามารถหักโค่นลงมาทับบ้านเรือนได้ หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
      - ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจล้มหรือหักโค่นลงมาได้
ดูรายละเอียดคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน ได้ที่เว๊ปไซด์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 09.19 น. โดย คุณสุนันทา ทวีผล

ผู้เข้าชม 172 ท่าน