หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 


 
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่น  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชนะ จุฬานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2565 โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้นำ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ธ.ค. 2565 เวลา 12.17 น. โดย คุณสุนันทา ทวีผล

ผู้เข้าชม 135 ท่าน