หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   Facebook อบต.ป่าอ้อ  6 พ.ค. 2564 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอนนย้าย  5 มี.ค. 2564 206
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  15 ก.พ. 2564 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ   15 ก.พ. 2564 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564  4 ก.พ. 2564 186
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ  24 ก.ย. 2563 306
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ  21 ก.ค. 2563 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง  12 พ.ค. 2563 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางในการดำเนินการขับเคล่ือน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) และการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”   15 เม.ย. 2563 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่  21 ม.ค. 2563 241
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39