หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5

ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ  24 ก.ย. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ  21 ก.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง  12 พ.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี  15 เม.ย. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางในการดำเนินการขับเคล่ือน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) และการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”   15 เม.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน  15 เม.ย. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ  27 ม.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563  8 ม.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563  29 ต.ค. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  28 มิ.ย. 2562 119
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8