หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  28 พ.ย. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลางประจำปี 2566  23 พ.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ิดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปี 2566  18 พ.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566  17 พ.ย. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  30 ก.ย. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ร้านค้าพาริชย์รอบ 2  26 ก.ย. 2565 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  16 ก.ย. 2565 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชา 65 งวด1 ต.ป่าอ้อ  6 ก.ย. 2565 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  31 ส.ค. 2565 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ  4 ส.ค. 2565 112
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16