หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   28 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒   28 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี   28 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร   28 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   28 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   28 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18