หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562ไตรมาส3   15 ก.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะซื้อนำ้ยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมาณราคากลางโครงกาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู   4 ก.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู(ค้างจ่าย 61)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562   4 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ก.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านป่าอ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37