หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อประเมินและวางแผนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสรวง   โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปีงบประมาณ 2563   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สุขฤทัย   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองวัดสุวรรณบรรพต ม.13   20 ก.พ. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4   20 ก.พ. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทม.อุทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดทนง   ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี   20 ก.พ. 2563 4
กิจการสภา อบต.หนองไผ่   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562   20 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่คลองเคียน หมู่ที่ 5-บ้านเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 3   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการวางท่อเมนระบบประปา บ้านเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 3 แห่งที่ 2   20 ก.พ. 2563 1
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 3493