หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
    
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
กลุ่มดนตรีชุมชน
ราคา : ตามตกลง เริ่มต้นที่ 3500=18000 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มดนตรีชุมชน สนง. หมู่ที่ ๕
จำนวนผู้เข้าชม : 302 ท่าน


 
ภูมิปัญญาสมุนไพร
ราคา : บาท
ผลิตโดย : ป้าพรสมุนไพร หมู่ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 254 ท่าน


 
พริกแกง
ราคา : ตามตกลง บาท
ผลิตโดย : นางอำพร เลิศเดชะ
จำนวนผู้เข้าชม : 334 ท่าน


 
   1      2     (3)     4