หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)