หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
   
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 7 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 43  
 
ข้่อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 10 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 7 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)