หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 128  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 162  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 195  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 7 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 158  
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ข้่อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 175  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 155  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 10 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 176  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 7 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 190  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 187  
 
  (1)