หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

ถนนลูกรังและถนนดินภายในหมู่บ้าน จำนวน 59 สาย

ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 34 สาย

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 28 สาย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ      

ลำคลอง , เหมือง จำนวน 7 สาย

บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      

ฝาย จำนวน 6 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 6 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 8 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
   

มีที่ดินเหมาะแก่การเกษตรและปศุสัตว์ - มีภูเขาที่เป็นแหล่งแร่หลายชนิด เช่น แร่หินอ่อน

มีภูเขาที่เป็นแหล่งแร่หลายชนิด เช่น แร่หินอ่อน แร่ฟอตเฟตและ แร่หินแกรนิต ในหมู่ที่ 3,6,8

มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

แหล่งน้ำ มีอ่างเก็บน้ำบ้านเขาวงและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวิ่ง

แรงงาน มีประชากรอยู่ในวัยแรงงาน จำนวนร้อยละ 38 ของประชากรทั้งหมด

ผลผลิต ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเอื้อต่อการอุตสาหกรรมแปรรูปทางเกษตรกรรม

มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวิ่ง อ่างเก็บน้ำเขาวง ถ้ำเขาฆ้องชัยและถ้ำต่าง ๆ อีกมากมาย