หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
    เลขที่ 109/1 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
    โทรศัพท์:056-988-554, 056-988-555
    โทรสาร:056-988-555
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย