หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
สภาพสังคมในตำบลป่าอ้อมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 

วัด จำนวน 7 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
         

โรงเรียนประถมศึกษา (ป. 1 – ป. 6) 5 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (ป. 1 – ม. 3)
    จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา
(ม. 1 – ม. 6)
จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
 

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

ตำรวจชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
         
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับป่าพูล
    ตั้งอยู่ที่หมู่ 6
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100%