หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ อบต.ป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัด อบต. ป่าอ้อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น)


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต.ป่าอ้อ
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นางโสภา พุ่มน้อย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสราวุธ อินทร์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)