หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายชนะ จุฬานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
         

หมู่บ้านไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 11 หมู่บ้าน

ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,780 ครัวเรือน

ประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 46 ครัวเรือน
 

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง

อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
         

ตลาดกลางเกษตร จำนวน 5 แห่ง

โรงสี จำนวน 3 แห่ง

ลานตากพืชผลทาง จำนวน 9 แห่ง
  การเกษตร      

ปั๊มน้ำมัน (หัวบีบ) จำนวน 1 แห่ง