หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นางสาวสุนันทา ทวีผล
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู
วัดเขาฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
ร่วมกันป้องกันโรคโควิด19 ด้วยการสวมผ้าปิดจมูก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจล แอลกออล์บ่อยๆ ไม่รวมตัวกันในที่สาธารณะ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ
 
 
 
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
จัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ภาคประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ด้วยความพร้อมเพรียง จัดเวทีประชาคมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน                                                                                                                      

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 4 ก.ค. 2557 เวลา 09.28 น. [ IP : 182.53.105.77 ]  
 
 

                                                                

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 4 ก.ค. 2557 เวลา 09.32 น. [ IP : 182.53.105.77 ]  
 
 

                                

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 4 ก.ค. 2557 เวลา 09.34 น. [ IP : 182.53.105.77 ]  
 
 

                                

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 4 ก.ค. 2557 เวลา 09.35 น. [ IP : 182.53.105.77 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)